Aureliusz Leżeński, Prezes Zarządu Fundacji Robinson Crusoe

Pan Marcin Poncyliusz  współpracuje  z Fundacją Robinson Crusoe od 2010 roku. W tym czasie pełnił następujące funkcje:  trenera prowadzącego program Wehikuł Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, lidera projektu badawczego „ Analiza potrzeb i  efektywności wsparcia usamodzielnienia w pieczy zastępczej dla miasta Szczecin”, egzaminatora certyfikującego konsultantów do narzędzia pomiarowego „Indeks Samodzielności”. Marcin jest ekspertem od badań w zespole Fundacyjnym.

Marcin  jest osobą kompetentną, odpowiedzialną, o dużej kulturze osobistej, wysokich umiejętnościach współpracy w zespole, z kompetencjami w obszarze badawczo analitycznymi. Doskonale odnajduje się w pracach zespołowych jak i działaniach indywidualnych.

Jest lubiany i doceniana jako trener i współpracownik.

Kamil Halicki Dyrektor Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka”

Pan Marcin Poncyliusz wraz z zespołem projektowym przygotował oraz przeprowadził zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Śródmieście w Warszawie w dniach 20 – 28 lipca 2015r. w trakcie obozu terapeutycznego w miejscowości Maróz. Wśród prowadzonych zajęć Pan Marcin zrealizował min. warsztaty i konsultacje psychologiczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia rekreacyjno –sportowe. Wszystkie zadania zostały wykonane z właściwą starannością oraz zaangażowaniem. Na podkreślenie zasługuje duża wiedza, otwartość oraz dobre radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Rekomenduje Pana Marcina jako psychologa oraz trenera umiejętności psychospołecznych.

Artur Winiarski, Kierownik Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

W imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dziękuję Panu Marcinowi Poncyliuszowi za przeprowadzenie warsztatu efektywnej nauki pt. „Uczyć się, ale jak?” dla studentów Uczelni.
Uczestnicy szkolenia zwracali szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie trenera, jego komunikatywność, współpracę z grupą i duże doświadczenie w zakresie prowadzonych zajęć. Podkreślali także wysoki poziom merytoryczny warsztatu oraz przydatność praktycznych przykładów, jakie przytaczał prowadzący”.

Piotr Kossowski, Dyrektor Cityschool s.c.

Mieliśmy przyjemność współpracować z Panem Marcinem Poncyliuszem w ramach projektu „Przyszłość dla Młodych”. Pan Marcin przeprowadził cykl warsztatów psychologicznych obejmujących takie moduły jak: Asertywność, Radzenie sobie ze stresem oraz Poruszanie się po rynku pracy dla naszych beneficjentów.

We współpracy z nami Pan Marcin wykazał się właściwym zaangażowaniem, wysokim poziomem komunikacji oraz dbałością o należytą jakość szkoleń. Realizowane szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione. Uczestnicy zwrócili uwagę na wysoki poziom przekazywanej wiedzy jak i kompetencji trenerskich. Doświadczenie, dbałość o detale, przyjazna i bezpieczna atmosfera do cechy, którym wykazał się prowadzący. Informacje zwrotne od uczestników wskazują, iż szkolenia psychologiczne jawią się jako istotny element aktywizacji zawodowej.

Adam Konowrocki, Prezes Stowarzyszenia LATAWIEC

Pan Marcin Poncyliusz oraz Pani Magdalena Trepczyńska przeprowadzili na zamówienie Stowarzyszenia LATAWIEC cykl warsztatów dla dwóch grup rodziców z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz  (w sumie 40 h) w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć ( dziecka i swoich); radzenie sobie z tzw. „trudnymi uczuciami” (złość, lęk, niechęć); stawianie granic; wyrażanie oczekiwań oraz formułowanie poleceń w sposób zrozumiały dla dziecka; chwalenie i zachęcanie do współpracy; wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka; uwalnianie dziecka z grania określonych ról; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych w codziennym funkcjonowaniu z dzieckiem.

Prowadzący dali się poznać, jako profesjonalni trenerzy. Nawiązali bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. Warsztaty były prowadzone w aktywny sposób. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Pana Marcina Poncyliusza i Panią Magdalenę Trepczyńską, jako prowadzących podobne warsztaty.

Artur Winiarski, Kierownik Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

„W imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuje Panu Marcinowi Poncyliuszowi za przeprowadzenie „Warsztatu lepszego radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania sobą w czasie” dla studentów Uczeni.
Szkolenie Pana Marcina Poncyliusz zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem jakości przekazywanej wiedzy, jak i jej przydatności w praktyce. Prowadzący wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień a także wysokimi umiejętnościami trenerskimi. Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, angażujący i budzący niezwykle przyjazną atmosferę w grupie, czego dowodem było bardzo duże zainteresowanie warsztatami wśród studentów UKSW”.

Grażyna Sałasińska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Referencje do szkolenia „Jak okiełznać stres? Warsztat lepszego radzenia sobie z czasem i stresem” przeprowadzonego dla Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Szkolenie realizował według ustalonych na wstępie zasad. Tematyka zajęć przebiegała według przekazanego wcześniej programu warsztatów. Prowadzący w pełni kompetentny, przekazywał wiedzę dotyczącą tematu w sposób jasny i zrozumiały dla młodzieży. Podczas zajęć otwarty, bezpośredni i szczery, co sprzyjało atmosferze zaufania i otwartości wśród uczestników warsztatów. Młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w profesjonalnie prowadzonym warsztacie.