Grażyna Sałasińska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Referencje do szkolenia „Jak okiełznać stres? Warsztat lepszego radzenia sobie z czasem i stresem” przeprowadzonego dla Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Szkolenie realizował według ustalonych na wstępie zasad. Tematyka zajęć przebiegała według przekazanego wcześniej programu warsztatów. Prowadzący w pełni kompetentny, przekazywał wiedzę dotyczącą tematu w sposób jasny i zrozumiały dla młodzieży. Podczas zajęć otwarty, bezpośredni i szczery, co sprzyjało atmosferze zaufania i otwartości wśród uczestników warsztatów. Młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w profesjonalnie prowadzonym warsztacie.