Artur Winiarski, Kierownik Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

„W imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuje Panu Marcinowi Poncyliuszowi za przeprowadzenie „Warsztatu lepszego radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania sobą w czasie” dla studentów Uczeni.
Szkolenie Pana Marcina Poncyliusz zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem jakości przekazywanej wiedzy, jak i jej przydatności w praktyce. Prowadzący wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień a także wysokimi umiejętnościami trenerskimi. Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, angażujący i budzący niezwykle przyjazną atmosferę w grupie, czego dowodem było bardzo duże zainteresowanie warsztatami wśród studentów UKSW”.