Aureliusz Leżeński, Prezes Zarządu Fundacji Robinson Crusoe

Pan Marcin Poncyliusz  współpracuje  z Fundacją Robinson Crusoe od 2010 roku. W tym czasie pełnił następujące funkcje:  trenera prowadzącego program Wehikuł Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, lidera projektu badawczego „ Analiza potrzeb i  efektywności wsparcia usamodzielnienia w pieczy zastępczej dla miasta Szczecin”, egzaminatora certyfikującego konsultantów do narzędzia pomiarowego „Indeks Samodzielności”. Marcin jest ekspertem od badań w zespole Fundacyjnym.

Marcin  jest osobą kompetentną, odpowiedzialną, o dużej kulturze osobistej, wysokich umiejętnościach współpracy w zespole, z kompetencjami w obszarze badawczo analitycznymi. Doskonale odnajduje się w pracach zespołowych jak i działaniach indywidualnych.

Jest lubiany i doceniana jako trener i współpracownik.