Artur Winiarski, Kierownik Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

W imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dziękuję Panu Marcinowi Poncyliuszowi za przeprowadzenie warsztatu efektywnej nauki pt. „Uczyć się, ale jak?” dla studentów Uczelni.
Uczestnicy szkolenia zwracali szczególną uwagę na bardzo dobre przygotowanie trenera, jego komunikatywność, współpracę z grupą i duże doświadczenie w zakresie prowadzonych zajęć. Podkreślali także wysoki poziom merytoryczny warsztatu oraz przydatność praktycznych przykładów, jakie przytaczał prowadzący”.