Kamil Halicki Dyrektor Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Syrenka”

Pan Marcin Poncyliusz wraz z zespołem projektowym przygotował oraz przeprowadził zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Śródmieście w Warszawie w dniach 20 – 28 lipca 2015r. w trakcie obozu terapeutycznego w miejscowości Maróz. Wśród prowadzonych zajęć Pan Marcin zrealizował min. warsztaty i konsultacje psychologiczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia rekreacyjno –sportowe. Wszystkie zadania zostały wykonane z właściwą starannością oraz zaangażowaniem. Na podkreślenie zasługuje duża wiedza, otwartość oraz dobre radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Rekomenduje Pana Marcina jako psychologa oraz trenera umiejętności psychospołecznych.