Adam Konowrocki, Prezes Stowarzyszenia LATAWIEC

Pan Marcin Poncyliusz oraz Pani Magdalena Trepczyńska przeprowadzili na zamówienie Stowarzyszenia LATAWIEC cykl warsztatów dla dwóch grup rodziców z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz  (w sumie 40 h) w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć ( dziecka i swoich); radzenie sobie z tzw. „trudnymi uczuciami” (złość, lęk, niechęć); stawianie granic; wyrażanie oczekiwań oraz formułowanie poleceń w sposób zrozumiały dla dziecka; chwalenie i zachęcanie do współpracy; wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka; uwalnianie dziecka z grania określonych ról; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych w codziennym funkcjonowaniu z dzieckiem.

Prowadzący dali się poznać, jako profesjonalni trenerzy. Nawiązali bardzo dobry kontakt ze słuchaczami. Warsztaty były prowadzone w aktywny sposób. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Pana Marcina Poncyliusza i Panią Magdalenę Trepczyńską, jako prowadzących podobne warsztaty.

Witaj

Stronę kieruję do osób ceniących swój rozwój i poszukujących możliwości na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności psychospołecznych. Proponuje pomoc psychologiczną zarówno dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. Pracuję indywidualnie oraz prowadzę zajęcia grupowe.

Na stronie znajdują się artykuły z tematyki psycho-edukacyjnej. Zamieszczam również informacje na temat szkoleń, które prowadzę.

Artur Winiarski, Kierownik Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

„W imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuje Panu Marcinowi Poncyliuszowi za przeprowadzenie „Warsztatu lepszego radzenia sobie ze stresem oraz zarządzania sobą w czasie” dla studentów Uczeni.
Szkolenie Pana Marcina Poncyliusz zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem jakości przekazywanej wiedzy, jak i jej przydatności w praktyce. Prowadzący wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień a także wysokimi umiejętnościami trenerskimi. Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, angażujący i budzący niezwykle przyjazną atmosferę w grupie, czego dowodem było bardzo duże zainteresowanie warsztatami wśród studentów UKSW”.

Grażyna Sałasińska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Referencje do szkolenia „Jak okiełznać stres? Warsztat lepszego radzenia sobie z czasem i stresem” przeprowadzonego dla Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Szkolenie realizował według ustalonych na wstępie zasad. Tematyka zajęć przebiegała według przekazanego wcześniej programu warsztatów. Prowadzący w pełni kompetentny, przekazywał wiedzę dotyczącą tematu w sposób jasny i zrozumiały dla młodzieży. Podczas zajęć otwarty, bezpośredni i szczery, co sprzyjało atmosferze zaufania i otwartości wśród uczestników warsztatów. Młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w profesjonalnie prowadzonym warsztacie.

Zwykła notatka czy mapa myśli?

Zwykła notatka czy mapa myśli?

 W ostatnim czasie mapy myśli stały się bardzo popularne. Ta metoda notowania jest prezentowana  na większości szkoleń czy kursów z zakresu efektywnej nauki. Twórcą i popularyzatorem jest Tony Buzan, światowy specjalista od metod przyspieszających proces uczenia się. W artykule w skrócie przedstawię założenia map myśli oraz będę starał się zachęcić do notowania w ten sposób. Czytaj dalej Zwykła notatka czy mapa myśli?